Bestilling – annonseproduksjon

* Ved bestilling av helside uten marg må det legges til 3 mm for utgående trykk. (Bruttoformat = 176 x 246 mm).

Takk!

Du vil motta en e-post med annonseforslag så fort jeg har noe klart til deg.