Kunde:

Honningcentralen

Prosjekt:

Årsmelding

Programvare:

Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator

Litt informasjon:

I de siste årene har jeg satt «Årsmelding og regnskap» for Honningcentralen. Årsmeldingen er på 32 sider.

Tekst og bilder blir levert av Honningcentralen. I tillegg kommer noen sider pdf fra deres regnskapsfører. Jeg justere bilder og lager layout. I noen tilfeller skal det lages grafer. Til det bruker jeg Adobe Illustrator. Etter noen runder med korrektur, sendes en høyoppløslig, trykklar pdf-fil til deres trykkeri.

Årsmelding for Honningcentralen 2019

Jeg har laget «Årsmelding og regnskap» for Honningcentralen siden 2016. Her ser du forsiden fra 2019.

Årsmelding for Honningcentralen
Årsmelding for Honningcentralen 2018
Honningcentralens årsmelding for 2018.
Årsmelding for Honningcentralen 2017
Honningcentralens årsmelding for 2017.
Årsmelding for Honningcentralen 2016, 2017, 2018 og 2019
Mmm, jeg fikk lyst på honning.