Kunde:

Norges Birøkterlag

Prosjekt:

Tidsskriftet Birøkteren

Programvare:

Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator

Litt informasjon:

Norges Birøkterlag har et medlemsblad som heter Birøkteren. Det kommer ut ti ganger i året. Vanligvis har bladet 32 sider, men i høysesong, gjerne på våren, økes sidetallet til 48. Birøkteren inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens operasjoner i bigården og har annonseplass.

Jobben består i å lage layout og justere farge og skarphet i bilder. Det forekommer også setting av enkelte annonser. Til slutt lages en høyoppløslig trykklar pdf-fil som sendes til trykkeri.

Forsider av tidsskriftet Birøkteren

Jeg har satt dette bladet siden 2005, så jeg har valgt å vise forsiden på noen eldre utgaver.

Norges Birøkterlag - Birøkteren
Forside av bladet Birøkteren. Layout fra 2017.
Forside av tidsskriftet Birøkteren. Denne layouten er fra nr 3 i 2017.
Tidsskriftet Birøkteren for Norges Birøkterlag. Året er 2016
Birøkterens sommernummer 2016.
Forside av bladet Birøkteren. Layout fra 2015
Birøkteren nr. 9 2015.