Grafisk design

Grafisk design

Grafisk design er et kreativt, intellektuelt og praktisk fagområde.

Kreative Typer lager visuell kommunikasjon som skiller seg ut i mengden, slik at budskapet når fram til målgruppen. Gjennom kreative designløsninger, fokus på estetikk, kommunikasjon og brukskvalitet, bidrar jeg til økt konkurransefortrinn for din bedrift.

Jeg har svennebrev og lang erfaring med å behersker typografi, bildekommunikasjon, fargelære og komposisjon i både trykte og digitale media.