UI/UX-design

UI/UX-design

Grensen mellom UI- og UX-designere er ganske uklar, og det er ikke uvanlig å kombinere disse rollene. UI-design (av engelsk: User Interface) vil si at utseende står i fokus. Hvordan skal f.eks. mobilappen se ut side for side? Hvilke farger, bilder og ikoner skal brukes osv. UX-design (av engelsk: User eXperience) er et begrep som refererer til totalopplevelsen en bruker har ved anvendelse av et produkt, tjeneste eller et system. Oppgaven til UX-designeren er å skape en struktur som kan lede brukeren i riktig retning enten det er å fremme salg, gi brukeren nyttig informasjon eller skaffe nye kunder.

Prototype
Ved å lage prototype før websiden publiseres, kan du få god oversikt på hvordan nettsiden vil se ut og fungere. Du samarbeider direkte med meg slik at alle dine ønsker ivaretas. Du får en egen link til prototypen.