Prototype

Prototyper er en prøveversjon av et sluttprodukt som testes før lansering. Målet er å luke bort eller justere områder som trenger forbedring. Prototypen må være godkjent før man starter dyre prosesser som å kode websiden.

Først når en prototype er i hendene til de virkelige brukerne, vil du se hvordan de bruker produktet.

Du samarbeider direkte med meg slik at alle dine ønsker ivaretas. Du får en egen link til prototypen. Linken kan du dele dersom du ønsker at flere skal teste.